สาขาบัญชีประชาชาติ
ค้นพบ 132 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
บัญชีประชาชาติ Main Accounts Production account มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - 2020-03-17
บัญชีประชาชาติ Main Accounts Generation of income account มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - 2020-03-17
บัญชีประชาชาติ Main Accounts Allocation of primary income account มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - 2020-03-17
บัญชีประชาชาติ Main Accounts Secondary distribution of income account มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - 2020-03-17
บัญชีประชาชาติ Main Accounts Use of disposable income account มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - 2020-03-17
บัญชีประชาชาติ Main Accounts Redistribution of income in kind account มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - 2020-03-17
บัญชีประชาชาติ Main Accounts Use of adjusted disposable income account มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - 2020-03-17
บัญชีประชาชาติ Main Accounts External income account มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - 2020-03-17
บัญชีประชาชาติ Gross Domestic Product, Chain Volume Measures Expenditure on gross domestic product at current market prices มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - 2020-03-17
บัญชีประชาชาติ Gross Domestic Product, Chain Volume Measures Expenditure on gross domestic product, chain volume measures (reference year = 2002) มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - 2020-03-17
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>