สาขาพลังงาน
ค้นพบ 159 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
พลังงาน ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้นภายในประเทศ ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้นภายในประเทศ จำแนกตามเชื้อเพลิง มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - - 2019-10-02
พลังงาน ปริมาณการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ปริมาณการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น จำแนกตามเชื้อเพลิง มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน - - 2019-07-08
พลังงาน ปริมาณการผลิตลิกไนต์ ปริมาณการผลิตลิกไนต์ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน - - 2019-07-08
พลังงาน ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ จำแนกตามแหล่งผลิต มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ - - 2019-07-08
พลังงาน ปริมาณการผลิตคอนเดนเสท ปริมาณการผลิตคอนเดนเสท จำแนกตามแหล่งผลิต มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ - - 2019-07-09
พลังงาน ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ จำแนกตามแหล่งผลิต มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ - - 2019-07-08
พลังงาน ปริมาณการผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ปริมาณการผลิตน้ำมันสำเร็จรูป จำแนกตามชนิดน้ำมันและผู้ผลิต มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมธุรกิจพลังงาน - - 2019-07-08
พลังงาน ปริมาณการผลิตไฟฟ้า ปริมาณการผลิตไฟฟ้า จำแนกตามชนิดของเชื้อเพลิง มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - - 2019-09-09
พลังงาน ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - - 2019-10-02
พลังงาน ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - - 2019-10-02
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>