สาขาการขนส่ง และโลจิสติกส์
ค้นพบ 397 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
การขนส่ง และโลจิสติกส์ เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวง ความยาวของเส้นทาง (กม.) (จำแนกตามประเภทเส้นทาง จังหวัด ช่องจราจร ผิวทาง จุดเริ่มต้น-จุดปลายทาง) มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมทางหลวง - - 2019-12-04
การขนส่ง และโลจิสติกส์ เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท ความยาวของเส้นทาง (กม.) (จำแนกตามประเภทเส้นทาง จังหวัด ช่องจราจร ผิวทาง จุดเริ่มต้น-จุดปลายทาง) มีเงื่อนไขในการเผยแพร่ กรมทางหลวงชนบท - - - - - - 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางพิเศษ ชื่อทางพิเศษ วันที่เปิดให้บริการ ระยะทาง (กม.) แนวสายทาง/จำนวนช่องจราจร ของเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย - - 2019-12-02
การขนส่ง และโลจิสติกส์ เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. ความยาวของเส้นทางที่มาจากความรับผิดชอบของ กทม. (กม.) (จำแนกตามพื้นที่เขต จุดเริ่มต้น – จุดปลายทาง ช่องจราจร) มีเงื่อนไขในการเผยแพร่ กรุงเทพมหานคร - - - - - - 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ความยาวของเส้นทางที่มาจากความรับผิดชอบของ อปท. (กม.) (จำแนกตามพื้นที่เขต จุดเริ่มต้น – จุดปลายทาง ช่องจราจร) ต้องพัฒนา ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ - - - - - - 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมชลประทาน ความยาวของเส้นทางที่มาจากความรับผิดชอบของกรมชลประทาน (กม.) (จำแนกตามพื้นที่เขต จุดเริ่มต้น – จุดปลายทาง ช่องจราจร) ต้องพัฒนา กรมชลประทาน - - - - - - 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ระยะทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดของทางหลวง ระยะทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด (กม.) (จำแนกตามจุดต้นทาง-ปลายทาง) มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมทางหลวง - - 2019-07-09
การขนส่ง และโลจิสติกส์ เส้นทางที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียนของทางหลวง ระยะทางที่มาจากความรับผิดชอบของกรมทางหลวงที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับอาเซียน (กม.) จำแนกตามมาตราฐาน ด่าน จังหวัด ประเทศ ต้องพัฒนา กรมทางหลวง - - - - - - 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ เส้นทางที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียนของทางหลวงชนบท ระยะทางที่มาจากความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับอาเซียน (กม.) จำแนกตามมาตราฐาน ด่าน จังหวัด ประเทศ ต้องพัฒนา กรมทางหลวงชนบท - - - - - - 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ สะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวง ความกว้าง ความยาว และความสูง ของสะพาน จำแนกตามจังหวัด ต้องพัฒนา กรมทางหลวง - - - - - - 0000-00-00
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] Next>>