สาขาการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
ค้นพบ 261 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันจำแนกตามสกุลเงิน มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 28 มิ.ย. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย - 2019-07-09
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราแลกเปลี่ยน อัตราปิด USD/THB ประจำวัน (Spot Rate) และอัตรา Swap Point จำแนกตามอายุ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 28 มิ.ย. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย - - 2019-07-10
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) และ ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ พ.ค. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย - 2019-07-10
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราดอกเบี้ย ตลาดเงิน/ ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยประจำวันจำแนกตามธนาคาร มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 28 มิ.ย. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย - - 2019-07-10
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราดอกเบี้ย ตลาดเงิน/ ค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียมจำแนกตามธนาคาร มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย - - 2019-12-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราดอกเบี้ย ตลาดเงิน/ ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ณ สิ้นเดือน มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ พ.ค. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย - - 2019-07-09
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราดอกเบี้ย ตลาดเงิน/ ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยต่างประเทศรายวัน มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 5 ก.ค. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย - - 2019-07-09
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราดอกเบี้ย ตลาดเงิน/ ค่าธรรมเนียม Thai Baht Implied Interest Rates รายวัน มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 5 ก.ค. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย - - 2019-07-09
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราดอกเบี้ย ตลาดเงิน/ ค่าธรรมเนียม หน้าต่างปรับสภาพคล่อง ณ สิ้นวัน มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 8 ก.ค. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย - - 2019-07-09
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราดอกเบี้ย ตลาดเงิน/ ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) รายวัน มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 8 ก.ค. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย - - 2019-07-09
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>