สาขาการคลัง
ค้นพบ 104 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
การคลัง ประมาณการรายได้รัฐบาล ประมาณการรายได้รัฐบาลจำแนกตามหน่วยงานจัดเก็บ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงบประมาณ - - 2019-08-26
การคลัง ประมาณการรายได้รัฐบาล ประมาณการรายได้รัฐบาลจำแนกตามประเภท มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงบประมาณ - - 2019-08-26
การคลัง ประมาณการรายได้รัฐบาล ประมาณการรายได้รัฐบาลจำแนกตามกระทรวง มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงบประมาณ - - 2019-08-26
การคลัง ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลจำแนกตามหน่วยงาน มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง - - 2019-08-26
การคลัง ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลจำแนกตามฐานภาษี มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง - - 2019-08-26
การคลัง ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพากร ผลการจัดเก็บภาษีกรมสรรพากร มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมสรรพากร - - 2019-08-26
การคลัง ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพากร ผลการจัดเก็บภาษีกรมสรรพากรจำแนกตามหน่วยจัดเก็บ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมสรรพากร - - 2019-08-26
การคลัง ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพากร ผลการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จำแนกตามขั้นอัตราภาษี ต้องพัฒนา - กรมสรรพากร - - - - - - 2019-09-05
การคลัง ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพสามิต ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพสามิต มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมสรรพสามิต - - 2019-07-11
การคลัง ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพสามิต ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพสามิตจำแนกตามหน่วยงาน มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมสรรพสามิต - - 2019-07-11
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>