สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ค้นพบ 136 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขันโดย IMD อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวม มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ - - 2020-01-20
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขันโดย IMD อันดับความสามารถด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ - - 2020-01-20
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขันโดย IMD อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ - - 2020-01-20
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขันโดย IMD อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ - - 2020-01-20
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขันโดย IMD อันดับความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐาน อันดับความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐาน (วิทยาศาสตร์) อันดับความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เทคโนโลยี) มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ - - 2020-01-20
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขันโดย WEF อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวม มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ - - 2020-01-20
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขันโดย WEF อันดับความสามารถด้านความพร้อมทางเทคโนโลยี มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ - - 2020-01-20
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขันโดย WEF อันดับความสามารถด้านความสามารถด้านนวัตกรรม มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ - - 2020-01-20
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สุขภาพ อันดับการพัฒนาประชากรด้านสุขภาพ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ - - - - - - 2020-01-20
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การศึกษา อันดับการพัฒนาประชากรด้านการศึกษา มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ - - 2020-01-20
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>