สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
ค้นพบ 105 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามเพศของหัวหน้าครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2019-08-27
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามอายุของหัวหน้าครัวเรือน มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2019-08-27
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามสถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2019-08-27
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบของหัวหน้าครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2019-08-27
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามเพศหัวหน้าครัวเรือนและสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือนระดับประเทศ ภาค มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2020-02-25
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามอายุของหัวหน้าครัวเรือนและสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2020-02-25
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามสถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือนและสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2020-02-25
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบของหัวหน้าและสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2019-08-27
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามเพศ ครัวเรือน สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ภาค มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2019-08-27
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกในครัวเรือนที่ทำงานหารายได้ ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามจำนวนผู้ทำงานหารายได้ในครัวเรือน ระดับประเทศภาค เขตการปกครอง มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2019-08-27
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>