สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
ค้นพบ 187 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การรับแจ้งคดีอาญาของตำรวจ จำนวนการรับแจ้งคดีอาญาและพ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญาในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - - 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง อัตราคดีที่มีการรับแจ้งต่อประชากร อัตราคดีที่มีการรับแจ้งต่อประชากร จำแนกตามประเภทความผิด มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - - 2020-02-11
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การรับแจ้งคดีอาญาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนการรับแจ้งคดีอาญาและพ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญาในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมสอบสวนคดีพิเศษ - - 2019-07-24
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ผลสำรวจคดีอาชญากรรมภาคประชาชน อัตราการประสบเหตุเทียบกับจำนวนประชากร จำแนกตามประเภทความผิดที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานกิจการยุติธรรม - - 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ร้อยละของเหยื่ออาชญากรรม ร้อยละของเหยื่ออาชญากรรมจำแนกตามเพศ อายุเวลา สถานที่เกิดเหตุ การแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงาน ลักษณะของการเกิดเหตุ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานกิจการยุติธรรม - - 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ร้อยละของอาชญากรรมที่ไม่มีการรายงานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อยละของอาชญากรรมที่ไม่มีการรายงานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำแนกตามประเภทอาชญากรรม มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานกิจการยุติธรรม - - 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีจราจร จำนวนการรับแจ้งคดีตาม พ.ร.บ.จราจร ทางบก และจำนวนอุบัติเหตุจราจร มูลค่าความเสียหาย มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - - 2019-08-05
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีจราจร จำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรจำแนกตามผู้ขับขี่ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะสภาพที่เกิดเหตุ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - - 2020-02-11
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ร้อยละคดีอุบัติเหตุจราจร ร้อยละคดีอุบัติเหตุจราจรจำแนกตามผู้ขับขี่ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะสภาพที่เกิดเหตุ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - - 2020-02-11
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ผู้บาดเจ็บ จำนวนผู้บาดเจ็บจากปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุจราจร มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - - - - - 2018-06-22
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>